logo1398

اسپم ها در لیست نتایج موتور های جستجو

Spam کردن، استفاده از تکنیک های نامناسب برای یافتن جایگاه بهتر در نتایج جست وجو می باشد. بعضی مدیران سایت از این تاکتیک ها برای گمراه کردن موتور جست وجو استفاده می کنند و به صفحات بی ربط، جایگاهی بالا در نتایج اختصاص می دهند تا وب سایت مورد نظر در لیست های بالاتری از نظر جستجو قرار بگیرد.

اگر شما به خوبی از معنای Spam آگاه نباشید، ممکن است سایت شما توسط موتورهای جست وجو شاخص بندی نشود و حتی تحت تحریم قرار گیرد؛ لذا اگر به موفقیت سایت خود عـلاقه مندید، باید به عوامل و تاکتیک هایی که از نظر موتورهای جست وجو Spam تلقی می شوند، دقت کنید و از آنها اجتناب کنید.
● 10 تکنیک برای Spam کردن یک موتور جست وجو:
متن غیرقابل مشاهده: پنهان کردن کلمات کلیدی با استفاده از نوشتن کلمات با رنگی هم سان یا مشابه با رنگ زمینه، از روش های معمول Spam کردن می باشد. ممکن است در صورت استفاده از جدول یا یک تصویر زمینه با رنگی غیر از زمینه اصلی این امر بدون قصد قبلی اتفاق بیفتد.
انباشتگی کلمات کلیدی: این نیز یکی دیگر از تکنیک های معمول برای Spam کردن است. معمولا این تکنیک با ستون غیرقابل مشاهده همراهند اما در بعضی موارد کلمات کلیدی چندین و چند بار در انتهای صفحه و با قلمی ریز تکرار می شوند.
Spam کردن: استفاده از تکنیک های نامناسب برای یافتن جایگاه بهتر در نتایج جست وجو می باشد. بعضی مدیران سایت از این تاکتیک ها برای گمراه کردن موتور جست وجو استفاده می کنند و به صفحات بی ربط، جایگاهی بالا در نتایج اختصاص می دهند.ا
کلمات کلیدی بی ربط: هیچگاه از کلمات کلیدی نامربوط به محتوای سایت استفاده نکنید. ممکن است با این روش، تعــدادی بازدید کننده که به دنبال آن کلمات هستند را به سایت خود بکشانید، اما آن افراد نیز با دیدن سایت شما متوجه خواهند شد که سایت شما دارای اطلاعات مرتبط با آن کلمه نیست و سایت شما را ترک می کنند.
● برچسب های پنهان: استفاده از کلمات کلیدی در برچسب های پنهان HTML مانند برچسب توضیحات (comment tag)، برچسب سبک (style tag)، برچسب های http equiv، برچسب هــای ارزش پنهان (hidden valve tag)، برچسب های alt، برچسب های قلم (font tag)، برچسب های نویسنده (author tag) برچسب های option، برچسب های noframe و پیوندهای مخفی می توانند به عنوان Spam کردن محسوب شوند و توسط بعضی موتورهای جست وجو قدغن شوند.
● صفحات مشابه و همانند: نسخه برداری از روی یک صفحه یا صفحه درگاه و ذخیره آن با نام های مختلف و ثبت آنها نیز یک روش Spam است و توسط اکثر موتورهای جست وجو تشخیص داده می شود.
● مبادله کد: بهینه سازی یک صفحه برای یافتن جایگاه مناسب در جست وجو و جایگزین آن با یک صفحه دیگر در زمانی که یک بار موفقی را انجام دادید نیز یک روش دیگر است. این روش و تکنیک برای دست یافتن به یک جایگاه مناسب و برای یک مدت طولانی موفق نخواهد بود.
● Redirect کردن: بعضی افراد صفحات Spam شده را تنها برای موتورهای جست وجو تولید می کنند؛ در واقع زمانی که یک بازدیدکننده، به آن صفحه مراجعه می کند با استفاده ازبرچسب های refresh،CGI،Java،Javascript یا سایر تکنیک ها، وی را به صفحه اول راهنمایی می کنند. در واقع با این کار، سعی در پنهان کردن صفحات spam خود دارند که این تکنیک نیز مناسب نیست.
● Link farms: بسیاری از موتورهای جست وجو، استفاده از link farms یا تولیدکنندگان پیوندهای دوجانبه را به عنوان Spam تلقی می کنند. بسیاری از موتورهای جست وجو، سایت هایی که در برنامه های معاوضه پیوند شرکت می کنند را تحریم می کنند.
● بدون محتوا: سایت هایی که محتوای واحد و مشخصی برای کاربران موتورهای جست وجو ندارند نیز Spam تلقی می شوند. محتوای غیرمجاز، محتوای تکراری و سایت های دارای انبوهی از پیوندهای وابسته نیز از طرف موتورهای جستوجو و بخصوص فهرست به عنوان Spam شناخته می شوند.
● ثبت مکرر: هر موتور جست وجو محدودیت های خود را در تعداد صفحات قابل ثبت و مدت زمان بین تکرار ثبت دارد. یک صفحه را بیش از یک بار در ماه در یک موتور جست وجو ثبت نکنید و هر روز نیز تعداد زیادی از صفحات را به ثبت نرسانید. هرگز صفحات درگاه را در فهرست ها ثبت نکنید.
● جریمه های Spam کردن موتور جست وجو:
تمامی موتورهای جست وجو در مورد Spam حساس و دارای محدودیت نیستند. بعضی لم ها که مورد قبول یک موتور جست وجو هستند، برای یک موتور جست وجوی دیگر Spam تلقی می شوند. بعضی موتورها از شاخص بندی صفحاتی که دارای Spam هستند اجتناب می کنند؛ بعضی دیگر این گونه صفحات را شاخص بندی می کنند، اما درجه پایینی به آنها اختصاص می دهند. بعضی دیگر نیز سایت را کاملا تحت تحریم قرار می دهند.
بر روی بعضی موتورهای جست وجو، صفحاتی یافت می شوند که دارای جایگاه مناسب و درجه بالایی هستند و از تکنیک های مذکور در این مقاله نیز استفاده می کنند. این صفحات معمولا قدیمی هستند و چندین سال عمر دارند. اگر این صفحات در حال حاضر ثبت شوند، یا درجه پایینی کسب می کنند و یا موتورهای جست وجو از ثبت آنها جلوگیری به عمل می آورند. حتی اگر در حال حاضر بعضی تکنیک ها در بعضی موتورها قابل استفاده و کارآمد هستند، مطمئنا همیشه این روال پابرجا نخواهد بود.
موتورهای جست وجو می کوشند تا مناسب ترین نتایج را برای کاربرانشان فراهم کنند، اما Spam شاخص های آنها را با اطلاعات گمراه کننده و نامناسبشان به هم می ریزد. اشتباه نکنید، موتورهای جست وجو هنگامی که Spam را یک مشکل بزرگ ببینند با آن مقابله می کنند. در آن صورت اگر سایت شما از این تکنیک ها استفاده کرده باشد، ممکن است توسط موتورهای جست وجو تحت تحریم قرار گیرید.
● سلاح مخفی شما صفحات درگاه (doorway):
صفحات درگاه، صفحات وبی هستند که تنها با یک هدف طراحی می شوند. رسیدن به یک درجه و جایگاه بالا در یک موتور جست وجو مشخص برای یک عبارت یا کلمه کلیدی معلوم.
موتورهای جست وجو همگی به یک گونه عمل نمی کنند، و صفحات یکسان مورد علاقه تمامی موتورهای جست وجو نیستند. بعضی مواقع شما صفحه موردنظر خود را به راحتی و با درجه بالایی در یک موتور جست وجو می یابید، اما در یک موتور جست وجوی دیگر اصلا آن صفحه را پیدا نمی کنید. در چنین شرایطی با ساختن چند صفحه درگاهی که با توجه به کار و علاقه آن موتور جست وجوی خاص طراحی می شوند، می توان این مشکل را حل کرد.
به عبارت دیگر صفحات درگاهی صفحاتی هستند که به یک موتور جست وجو دلیل دیگری ارائه می کنند تا موتور از سایت شما بازدید کند. اگر روبات موتور جستوجو اطلاعات صفحات درگاهی شما را بخواند و آن اطلاعات مورد علاقه آن باشد، سایت شما با گرفتن جایگاه بهتری در نتایج آن موتور جست وجو جایزه داشتن صفحات درگاهی مناسب را دریافت می کند.
● صفحات درگاه و spamming:
در گذشته صفحات درگاهی دارای محتوای واقعی نبودند. در واقع محتوای این صفحات تنها تعدادی کلمه کلیدی، یک تصویر و یک پیوند به صفحه اصلی سایت بود. اغلب مردم از نرم افزار صفحه درگاهی استفاده می کردند تا به طور خودکار صدها درگاه تولید کنند و همگی را ثبت نمایند. گهگاه شما می توانید درگاه هایی این چنین را در بعضی موتورهای جست وجو بیابید.
اما آیا تولید صفحات درگاه مانند فوق واقعا یک تاکتیک بهینه سازی یک موتور جست وجوی کار است؟
بعضی مردم ادعا می کنند که چنین صفحات درگاهی هنوز کارآمد است. علیرغم این ادعا موتورهای جست وجو ثبت هزاران تک صفحه، صفحات درگاهی با محتوای کمارزش و بدون محتوای واحد را ادامه نخواهند داد. کسانی که به طور مداوم مشغول Spam کردن موتورهای جست وجو با درگاه های بی ارزش هستند نه تنها به موتورهای جست وجو و کاربران آنها صدمه می زنند، بلکه در واقع در حال صدمه زدن به خود نیز هستند. به جمله زیر که در رابطه با صفحات درگاهی توسط Altavista بیان شده است توجه کنید:
”تلاش برای پرکردن شاخص Altavista با صفحات گمراه کننده، ارزش شاخص همه افراد را پایین می آورد. ما اجازه ثبت URL را به مشتریانی که شاخص را Spam می کنند نمی دهیم و تمامی صفحات این گونه را از شاخص خارج خواهیم نمود.“
اگر شما بر روی یک موتور جست وجو، جست وجو کنید و ببینید که یک سایت به صورت تکراری در نتایج ذکر شده است، به راحتی درمی یابید که چرا این گونه صفحات را Spam می نامند. بنابراین وسوسه نشوید که از صفحات درگاه بدون محتوای مناسب و ارزشمند استفاده کنید. به مرور زمان موتورهای جست وجوی بیشتری از شاخص بندی شدن چنین صفحات درگاهی جلوگیری به عمل خواهند آورد و سایت هایی که از چنین صفحاتی استفاده می کنند تحت تحریم موتورهای جست وجو قرار خواهند گرفت.
صفحات درگاه، صفحات وبی هستند که تنها با یک هدف طراحی می شوند. رسیدن به یک درجه و جایگاه بالا در یک موتور جست وجو مشخص برای یک عبارت یا کلمه کلیدی معلوم.
● راه مناسب استفاده از صفحات درگاه:
اگر صفحات درگاه به شکل مناسبی مورد استفاده قرار بگیرند، موتورهای جست وجو آنها را به عنوان Spam درنظر خواهند گرفت. اگر صفحات درگاه با محتوای ارزشمند مورد استفاده قرار بگیرند، می توانند در بالا بردن دقت شاخص موتور جست وجو نقش خوبی ایفا نمایند و یافتن محتوای مربوط را برای جوینده تسهیل نمایند.
اگر بخواهید صفحات درگاه مناسبی بسازید، باید به گونه ای طراحی کنید که این صفحات دارای تعداد مناسبی از کلمات و عبارات کلیدی در جای مناسب از صفحه باشند تا بر روی یک موتور جست وجوی خاص به خوبی درجه بندی شوند.
صفحات درگاه شما باید همیشه در تمامی سایت به صورت یکپارچه آمیخته شوند و اطلاعات، عکس ها و پیوندهای همانند سایر صفحات سایت به بازدیدکنندگان ارائه نمایند.
صفحات درگاه خوب، دقیقا همانند سایر صفحات هستند اما به گونه ای طراحی شده اند که با فرمول درجه بندی یکتای یک موتور جست وجوی خاص مطابقت کنند.
در این جا چند نکته را برمی شماریم که به خاطرسپردن آنها شما را در ساختن درگاه های خوب یاری خواهد کرد:
تلاش خود را متمرکز کنید. واقعا نیاز نیست که برای تمامی موتورهای جست وجوی اصلی، صفحات درگاه بسازید. تلاش خود را بر روی موتورهای جست وجویی متمرکز کنید که صفحات وب عادی شما را دوست ندارند و در واقع جایگاه مناسبی در نتایج جستوجو به سایت شما اختصاص نمی دهند. (اگر هیچ یک از موتورهای جست وجو صفحات عادی شما را نمی پسندند، بهتر است به جای کار بر روی تعداد زیادی صفحات درگاه، به طراحی مجدد صفحات عادی و اصلی خود بپردازید!)
از فهرست ها دوری کنید. فهرست های اصلی مانند Looksmart, ODP, Yahoo تنها به شما اجازه می دهند که صفحات عادی و معمولا تنها صفحه اصلی سایت خود را ثبت نمایید. سعی نکنید هیچ صفحه درگاهی را در آنها به ثبت برسانید.
برای ساختن صفحات درگاه برای یک موتور جست وجوی خاص، شما به اطلاعاتی اضافی در مورد آن موتور جست وجو نیاز خواهید داشت. تحلیل سایر سایت های با درجه بالا برروی آن موتور جست وجو می تواند شما را در تشخیص سلیقه و علاقه آن موتور جست وجو یاری نماید.
صفحات درگاه کار را تنها از یک یا دو کلمه کلیدی در هر صفحه استفاده می کنند. اگر از تعداد کلمات بیشتری استفاده کنید، اثر صفحات شما رقیق و کمرنگ می شود. سعی کنید که هر یک از درگاه های سایت را به صورت خاص بر روی کلمه کلیدی یا عبارتی متمرکز کنید که به دنبال جایگاه بهتری در نتایج موتور جست وجو برای آن هستید.
سادگی را حفظ کنید. صفحات درگاه کوچک بهتر عمل می کنند. معمولا اندازه ایده آل برای این صفحات، بین 200 تا 300 کلمه است. از استفاده از Javascript و سایر effectهای تفننی اجتناب نمایید.
موتورهای جست وجو را با الگوریتم های واحدی درجه بندی می کنند، اما هیچ دو موتور جست وجویی از الگوریتم های یکسانی استفاده نمی کنند؛ به همین دلیل است که گاه لازم است شما صفحات درگاهی ایجاد کنید که با توجه به الگوریتم موتورهای جست وجوی مختلف ساخته شده اند.

پس از تکمیل فرم پیش ثبت نام منتظر تماس مشاور آموزشی خودتان باشید . در صورت تمایل با شماره ویژه : 02188930441 تماس بگیرید

اطلاعات فردی

شماره تلفن شما راه ارتباطی ما با شماست در زمان ثبت نام دقت کنید به اشتباه عددی را وارد ننمایید .

انتخاب دوره آموزشی

دوره های آموزشی ما

انستیتو انفورماتیک فنی کار نماینده رسمی و معتبر انستیتو ایزایران و سازمان فنی و حرفه ای تهران و مرکز آموزش تعمیرات تخصصی کولرگازی و آموزش تعمیرات ماشینهای اداری و آموزش تعمیرات فکس و آموزش تعمیرات تبلت و آموزش تعمیرات پرینتر و آموزش تعمیرات مادربرد و آموزش تعمیرات لپ تاپ و آموزش تعمیرات موبایل و آموزش تعمیرات چاپگر و آموزش تعمیرات کپی و آموزش شارژ کارتریج و آموزش تعمیرات ecu و آموزش تعمیر پرینتر لیزری و آموزش تعمیرات بردهای پزشکی و آموزش تعمیرات نوت بوک و آموزش تعمیرات چاپگر لیزری و آموزش تعمیر ماشین های اداری و اموزش تعمیر dvr و آموزش تعمیرات در تهران و آموزشگاه تعمیرات فنی و آموزش تعمیرات و نصب و آموزش تعمیرات چاپگر های جدید و آموزش تعمیر موبایل و آموزش تعمیرات موبایل و آموزش تعمیر تلویزیون و آموزش تعمیرات تلویزیون و آموزش تعمیر کامپیوتر و آموزش تعمیرات کامپیوتر و آموزش تعمیر ای سی یو و آموزش تعمیرات ای سی یو و آموزش تعمیر لپ تاپ و آموزش تعمیرات لپ تاپ و آموزش تعمیر لپتاپ و آموزش تعمیرات لپتاپ و آموزش تعمیر ال ای دی و آموزش تعمیرات ال ای دی و آموزش تعمیر ال سی دی و آموزش تعمیرات ال سی دی و آموزش نصب دوربین مدار بسته و آموزش نصب دوربین مداربسته و آموزش نصب کولر گازی و آموزش نصب کولرگازی و آموزش تعمیر کولر گازی و آموزش تعمیرات کولر گازی و آموزش شارژ کارتریج و آموزش شارژ کارتریج و آموزش مهندسی معکوس و اموزش مهندسی معکوس و آموزش تعمیر برد الکترونیکی و آموزش تعمیرات برد الکترونیکی و آموزش نصب دزدگیر خودرو و آموزش نصب دزدگیر ماشین و آموزش تعمیر ماشین های اداری و آموزش تعمیرات ماشین های اداری و آموزش تعمیر ماشینهای اداری و آموزش تعمیرات ماشینهای اداری و آموزشگاه تعمیر موبایل و آموزشگاه تعمیرات موبایل و اموزش تعمیر موبایل و اموزش تعمیرات موبایل و اموزش تعمیر تلویزیون و اموزش تعمیرات تلویزیون و اموزش تعمیر کامپیوتر و اموزش تعمیرات کامپیوتر و اموزش تعمیر ای سی یو و اموزش تعمیرات ای سی یو و اموزش تعمیر لپ تاپ و اموزش تعمیرات لپ تاپ و اموزش تعمیر لپتاپ و اموزش تعمیرات لپتاپ و اموزش تعمیر ال ای دی و اموزش تعمیرات ال ای دی و اموزش تعمیر ال سی دی و اموزش تعمیرات ال سی دی و اموزش نصب دوربین مدار بسته و اموزش نصب دوربین مداربسته و اموزش نصب کولر گازی و اموزش نصب کولرگازی و اموزش تعمیر کولر گازی و اموزش تعمیرات کولر گازی و اموزش شارژ کارتریج و اموزش شارژ کارتریج و اموزش مهندسی معکوس و اموزش تعمیرات برد به روش مهندسی معکوس و اموزش تعمیر برد الکترونیکی و اموزش تعمیرات برد الکترونیکی و اموزش نصب دزدگیر خودرو و اموزش نصب دزدگیر ماشین و اموزش تعمیر ماشین های اداری و آموزش تعمیرات ماشین های اداری و اموزش تعمیر ماشینهای اداری و اموزش تعمیرات ماشینهای اداری و اموزشگاه تعمیر موبایل و اموزشگاه تعمیرات موبایل و اموزش نصب پکیج و آموزش تعمیرات پکیج و آموزش حرفه ای تعمیرات لپتاپ و آموشگاه تعمیرات کولرگازی و آموزش تعمیرات و نصب پکیج و آموزش تعمیرات هارد و آموزش تعمیر و نصب دوربین مداربسته در فنیکار و انستیتو انفورماتیک فنی کار نماینده رسمی و معتبر انستیتو ایزایران و سازمان فنی و حرفه ای تهران و مرکز آموزش تعمیرات تخصصی کولرگازی و آموزش تعمیرات ماشینهای اداری و آموزش تعمیرات فکس و آموزش تعمیرات تبلت و آموزش تعمیرات پرینتر و آموزش تعمیرات مادربرد و آموزش تعمیرات لپ تاپ و آموزش تعمیرات موبایل و آموزش تعمیرات چاپگر و آموزش تعمیرات کپی و آموزش شارژ کارتریج و آموزش تعمیرات ecu و آموزش تعمیر پرینتر لیزری و آموزش تعمیرات بردهای پزشکی و آموزش تعمیرات نوت بوک و آموزش تعمیرات چاپگر لیزری و آموزش تعمیر ماشین های اداری و اموزش تعمیر dvr و آموزش تعمیرات در تهران و آموزشگاه تعمیرات فنی و آموزش تعمیرات و نصب و آموزش تعمیرات چاپگر های جدید و آموزش تعمیر موبایل و آموزش تعمیرات موبایل و آموزش تعمیر تلویزیون و آموزش تعمیرات تلویزیون و آموزش تعمیر کامپیوتر و آموزش تعمیرات کامپیوتر و آموزش تعمیر ای سی یو و آموزش تعمیرات ای سی یو و آموزش تعمیر لپ تاپ و آموزش تعمیرات لپ تاپ و آموزش تعمیر لپتاپ و آموزش تعمیرات لپتاپ و آموزش تعمیر ال ای دی و آموزش تعمیرات ال ای دی و آموزش تعمیر ال سی دی و آموزش تعمیرات ال سی دی و آموزش نصب دوربین مدار بسته و آموزش نصب دوربین مداربسته و آموزش نصب کولر گازی و آموزش نصب کولرگازی و آموزش تعمیر کولر گازی و آموزش تعمیرات کولر گازی و آموزش شارژ کارتریج و آموزش شارژ کارتریج و آموزش مهندسی معکوس و اموزش مهندسی معکوس و آموزش تعمیر برد الکترونیکی و آموزش تعمیرات برد الکترونیکی و آموزش نصب دزدگیر خودرو و آموزش نصب دزدگیر ماشین و آموزش تعمیر حرفه ای ماشینهای اداری و آموزش تعمیرات تخصصی ماشین های اداری و آموزش تعمیر ماشینهای اداری در شیراز و آموزش تعمیرات ماشینهای اداری در اصفهان و آموزشگاه تعمیر موبایل و آموزشگاه تعمیرات موبایل و اموزش تعمیر تبلت و موبایل و اموزش تعمیرات موبایل و اموزش تعمیر تلویزیون اسمارت و اموزش تعمیرات تلویزیون و اموزش تعمیر کامپیوتر و اموزش تعمیرات کامپیوتر و اموزش تعمیر ای سی یو و اموزش تعمیرات ای سی یو و اموزش تعمیر لپ تاپ و اموزش تعمیرات لپ تاپ و اموزش تعمیر لپتاپ و اموزش تعمیرات لپتاپ و اموزش تعمیر ال ای دی و اموزش تعمیرات Ecu و اموزش تعمیر ایسیو و اموزش تعمیرات ایسیو ماشین و اموزش ایسیو خودرو و اموزش نصب دوربین مداربسته و اموزش نصب کولر گازی و اموزش نصب کولرگازی مدیا و اموزش تعمیر کولر گازی سامسونگ و اموزش تعمیرات کولر گازی ال جی و اموزش شارژ کارتریج لیزری و اموزش شارژ کارتریج اچ پی و اموزش مهندسی معکوس پیشرفته و اموزش تعمیرات برد به روش مهندسی معکوس و اموزش تعمیر برد الکترونیکی و اموزش تعمیرات برد الکترونیکی و اموزش نصب دزدگیر خودرو و اموزش نصب دزدگیر ماشین و اموزش تعمیر ماشین های اداری و آموزش تعمیرات ماشین های اداری و اموزش تعمیر ماشینهای اداری و اموزش تعمیرات ماشینهای اداری و اموزشگاه تعمیر موبایل و اموزشگاه تعمیرات موبایل و اموزش نصب پکیج و آموزش تعمیرات پکیج و آموزش حرفه ای تعمیرات لپتاپ و آموشگاه تعمیرات کولرگازی و آموزش تعمیرات و نصب پکیج و آموزش تعمیرات هارد و آموزش تعمیر و نصب دوربینهای مداربسته در استیتو انفورماتیک فنی کار