logo1398

انواع سوپر شارژرها

يك راه ديگر براي افزودن قدرت كارآمد تر كردن موتور هاي به اندازه ي معمولي است. مي توان اين كار را با دميدن هواي بيشتر به درون اتاقك احتراق انجام داد. با هواي بيشتر همچنين مي توان سوخت بيشتري اضافه كرد. سوخت بيشتر به انفجار بزرگ تر و افزايش توان مي انجامد. به كار گرفتن يك سوپر شارژر يك راه به درد بخور براي به دست آوردن هواي دميده شده ي پر فشار است. در اين مقاله ما توضيح خواهيم داد كه سوپر شارژر ها چه هستند، چگونه كار مي كنند و چگونه با توربو شارژر ها مقايسه مي شوند.
تفاوت سوپرشارژر و توربوشارژر
سوپر شارژر به هر وسيله اي گفته مي شود كه فشار هواي مكيده شده را به بيش از فشار جو مي رساند. توربو شارژر ها هم اين كار را انجام مي دهند. در واقع كلمه ي توربو شارژر كوتاه شدهي كلمه ي توربو سوپر شارژر، اسم رسمي خود است.
يك سوپر شارژر دو پيچي
تفاوت بين اين دو سيستم، منبع انرژي آن ها است. توربو شارژر ها توان خود را از توربيني مي گيرند كه به وسيله ي جريان جرمي اگزوز به حركت در مي آيد. ولي سوپر شارژر ها به وسيله ي تسمه يا زنجير به صورت مكانيكي از طريق ميل لنگ نيرو مي گيرند.
اصول سوپر شارژر ها
يك موتور معمولي 4 زمانه يك زمان را صرف فرآيند مكش مي كند. اين فرآيند 3 مرحله دارد:
* پيستون به سمت پايين حركت مي كند.
* حركت پيستون به سمت پايين خلاء ايجاد مي كند.
* هوا در فشار جو به درون اتاق احتراق مكيده مي شود.
همين كه هوا به درون موتور كشيده مي شود، مي بايست با سوخت تركيب شود تا تركيب هوا و سوخت را تشكيل دهد. بسته اي از انرژي پتانسيل كه مي تواند به وسيله ي يك فرآيند شيميايي به نام احتراق به انرژي جنبشي مفيد تبديل شود. شمع، واكنش شيميايي را با مشتعل كردن سوخت آغاز مي كند. وقتي كه سوخت بسوزد، مقدار زيادي انرژي آزاد مي شود. نيروي اين انفجار كه بالاي سرسيلندر متمركز مي شود. پيستون را به پايين مي راند و يك حركت رفت و برگشتي ايجاد مي كند كه آن هم آخر كار به چرخ ها منتقل مي شود.
يك موتور ساده به علاوه ي سوپر شارژر اضافه كردن سوخت بيشتر به مخلوط سوخت و هوا انفجار قوي تري ايجاد مي كند. اما ما نمي توانيم به سادگي سوخت بيشتري به داخل موتور پمپ كنيم، زيرا مقدار معيني از اكسيژن براي سوزاندن مقدار سوخت داده شده لازم است. تركيب شيميايي صحيح ـ 14 بخش هوا با يك بخش سوخت ـ براي كاركرد بهينه يك موتور لازم است. كلام آخر اين كه براي وارد كردن سوخت بيشتر بايد هواي بيشتري وارد كرد.
اين كار يك سوپر شارژر است. سوپر شارژر ها بدون ايجاد كردن خلاء با فشرده كردن هوا در فشاري بالا تر از فشار جو، مكش را افزايش مي دهند. اين كار هواي بيشتري را به درون موتور مي فرستد و موتور را تقويت مي كند. با توجه به هواي اضافه تر، سوخت بيشتري به مخلوط هوا و سوخت افزوده مي شود و قدرت موتور افزايش مي يابد.
سوپرشارژينگ به طور متوسط 46 درصد به قدرت موتور و 31 درصد به گشتاور اضافه مي كند. در ارتفاع هاي بالا كه عملكرد موتور به خاطر چگالي و فشار كم هوا افت مي كند، سوپر شارژر هوا را با فشار بيشتر به موتور مي دهد كه موتور بتواند به صورت بهينه اي كار كند.
برخلاف توربو شارژر ها كه از گاز هاي اگزوز كه از احتراق به دست آمده، براي به كار انداختن كمپرسور استفاده مي كنند، سوپر شارژر ها قدرت خود را مستقيما از ميل لنگ مي گيرند. بيشتر آن ها با يك تسمه به حركت در مي آيند كه ان تسمه به دور يك قرقره مي پيچد كه آن قرقره به يك چرخ دنده ي محرك متصل است. چرخ دنده ي محرك به نوبه ي خود چرخ دنده كمپرسور را مي چرخاند. روتور كمپرسور در طرح هاي مختلفي عرضه مي شود، اما وظيفه ي ان به درون كشيدن هواست، هوا را فشرده مي كند و به منيفولد ورودي مي فرستد.
سوپر شارژر مركز گريز ProCharger D1SC
براي فشرده كردن هوا يك سوپر شارژر بايد خيلي سريع بچرخد ـ سريع تر خود موتور. بزرگ تر بودن چرخ دنده ي محرك نسبت به چرخ دنده ي كمپرسور باعث مي شود كه كمپرسور سريع تر بچرخد. سوپر شارژر ها مي توانند در سرعت هاي بلايي نظير 50000 تا 65000 دور بر دقيقه كار كنند.
اگر كمپرسور 50000 دور بر دقيقه بچرخد. تقويتي برابر شش تا نه پوند بر اينچ مربع ايجاد مي كند كه به معني شش تا نه psi بالاتر از فشار اتمسفريك در يك ارتفاع خاص است. فشار جو در سطح دريا 14.7 psi است، بنابر اين يك تقويت معمولي به وسيله ي يك سوپر شارژر حدود 50 درصد به هواي ورودي بر موتور مي افزايد.
اگر هوا فشرده شود داغ مي شود، بدين معنا كه چگالي خود را از دست مي دهد و در زمان انفجار نمي تواند خيلي منبسط شود. اين يعني اين كه وقتي به وسيله ي شمع آتش زده مي شود نمي تواند قدرت زيادي ايجاد كند. براي اين كه يك سوپر شارژر در ماكسيمم بازده كار كند، هواي فشرده كه از بخش خروجي تخليه مي شود. مي بايست قبل از ورود به منيفولد ورودي خنك شود. يك اينتر كولر اين وظيفه را به عهده دارد. اينتر كولر ها به دو صورت عرضه مي شوند: اينتر كولر هاي هوا به هوا و اينتر كولر هاي هوا به آب. هر دو ي آن ها مانند رادياتور ها كار مي كنند. هوا يا آب به مجموعه اي از لوله ها فرستاده مي شوند و وقتي كه هواي داغ خارج شده با لوله ها برخورد مي كند خنك مي شود. كاهش دماي هوا چگالي آن را افزايش مي دهد كه باعث مي شود. مخلوط متراكم تري از هوا و سوخت وارد اتاق احتراق شود.
در ادامه انواع مختلف سوپر شارژر ها را بررسي مي كنيم .
انواع سوپر شارژر
سه نوع سوپر شارژر وجود دارد: روتز (Roots)، دو پيچي(twin screw) و مركز گريز. تفاوت اصلي آن ها در چگونگي حركت دادن هوا به سمت منيفولد مكش موتور است. سوپر شارژر هاي روتز و دو پيچي از انواع لب هاي گير اندازنده(meshing lobe) استفاده مي كنند و يك سوپر شارژر مركز گريز از پروانه براي به درون كشيدن هوا استفاده مي كند. گرچه تمام اين سه نوع موجب تقويت هستند ولي بازدهي هاي متفاوتي دارند. بسته به اين كه شما بخواهيد خودرو را كمي تقويت كنيد يا در يك مسابقه رقابت كنيد انواع مختلف سوپر شارژر در اندازه هاي مختلف وجود دارند.
سوپر شارژر اتون، يك سوپر شارژر روتز بهينه سازي شده سوپر شارژر روتز قديمي ترين طرح است. Philander و Francis روتز در سال 1860 طرح را به عنوان ماشيني كه مي تواند به خنك كاري مته هاي معدن كمك كند به ثبت رساندند. در سال 1900 Gottleib Daimler يك سوپر شارژر روتز را در موتور خودرو يي به كار گرفت.
سوپر شارژر روتز
با چرخش لب هاي گير اندازنده، هوايي كه ميان لب ها گير كرده است از سمت ورودي به سمت خروجي مي روند. مقادير بزرگي از هوا به منيفولد ورودي مي روند و انباشته مي شوند تا فشار مثبت ايجاد كنند. به همين جهت سوپر شارژر هاي روتز در واقع چيزي بيشتر از دمنده هاي هوا نيستند، و واژه ي دمنده ي هوا همچنان اغلب براي تمام سوپر شارژر ها به كار مي رود.
يك هورد پيك آپ دهه 1940 با يك سوپر شارژر روتز
سوپر شارژر هاي روتز معمولا بزرگ هستند و در بالاي موتور قرار داده مي شوند. سوپر شارژر هاي روتز در ماشين هاي عضلاني و اتومبيل هاي مسابقه و شكاري قرار داده مي شوند زيرا بيرون كاپوت قرار مي گيرند. به هر حال آن ها از نا كار آمد ترين سوپر شارژر ها هستند: اول اينكه به وزن خودرو اضافه مي كنند و دوم اين كه به جاي آن كه هوا را به صورت يك جريان نرم و پيوسته بفرستند در انفجار هاي گسسته مي فرستند.
سوپر شارژر هاي دو پيچي يك سوپر شارژر دو پيچي هوا را به وسيله يك جفت لب گير اندازنده كه شبيه مجموعه اي از چرخ دنده هاي حلزوني مي باشند مي كشد. هواي درون يك سوپر شارژر دو پيچي مانند يك سوپر شارژر روتز در فضاي ايجاد شده به وسيله ي لب هاي گردنده محبوس مي شود. اما در يك سوپر شارژر دو پيچي هوا درون پوشش موتور فشرده مي شود و اين به خاطر آن است كه روتور ها باريك شدگي مخروطي دارند؛ يعني هرچه از سمت ورودي به سمت خروجي برويم فضا ها براي هوا كوچك تر مي شوند و هرچه فضا ها كوچك شوند هوا در فضاي كوچكتري فشرده مي شود.
سوپر شارژر دو پيچي
آنچه گفته شد سوپر شارژر هاي دو پيچي را كار آمد تر مي سازد، اما آن ها گران تر هستند چون روتور هاي پيچ مانند نيازمند دقت بيشتري در فرآيند توليد هستند. برخي انواع سوپر شارژر ها ي دو پيچي مانند سوپر شارژر هاي روتز بالاي موتور مي نشينند، آن ها همچنين صداي زيادي هم توليد مي كنند. هواي فشرده اي كه خروجي سوپر شارژر را ترك مي كند. يك صداي ناله يا سوت ايجاد مي كند كه بايد به وسيله روش هاي فرو نشاندن صدا آرام شود.
سوپر شارژر هاي مركز گريز
يك سوپر شارژر مركز گريز به يك پروانه در سرعت هاي بسيار بالا توان مي دهد تا هوا را به درون پوشش كوچك كمپرسور بكشاند. يك پروانه مي تواند تا سرعت هاي 50000 تا 60000 دور بر دقيقه برسد. همان طور كه هوا به مركز پروانه كشيده مي شود، نيروي مركز گريز آن را وادار مي كند كه به صورت شعاعي به بيرون پخش شود. هوا پروانه را در سرعت بالايي ترك مي كند اما فشار هوا در آن نقطه كم است. يك پخشگر(diffuser) ـ دسته اي از پره هاي ثابت كه پروانه را احاطه كرده اند ـ هواي با سرعت بالا و فشار كم را به هواي با سرعت كم و فشار بالا تبديل مي كند. وقتي هوا به پره ها برخورد مي كند، سرعت ملكول هاي آن كم و فشارش زياد مي شود.
سوپر شارژر مركز گريز ProCharger D1SC
سوپر شارژر ها ي مركز گريز كارآمد ترين و رايج ترين سيستم هاي مكش تقويت شده هستند. سبك و كوچك هستند به علاوه به جلوي موتور متصل مي شوند نه به بالاي آن. همچنين وقتي كه موتور دور مي گيرد يك ناله ي واضح از آن به گوش مي رسد، ويژگي كه سر ها را به سوي خيابان مي چرخاند. هر دوي مونت كارلو و ميني كوپر اس با سوپر شارژر هم عرضه مي شوند.
هر كدام از اين سوپر شارژر ها مي توانند به عنوان يك ارتقاي پس از فروش براي يك خودرو در نظر گرفته شوند. شركت هاي متعددي مجموعه ها يي از تمام قطعات ضروري براي نصب يك سوپر شارژر را به عنوان يك پروژه ي do-it-course عرضه مي كنند. در دنياي خودرو هاي عجيب و غريب و fuel racer ها چنين سفارشي سازي يك جزء لازم از ورزش است. خودرو سازان متعددي نيز سوپر شارژر ها را در مدل هاي توليد خود در نظر مي گيرند.
مزاياي سوپر شارژر ها
بزرگ ترين فايده ي سوپر شارژر افزايش توان موتور است. نصب كردن يك سوپر شارژر روي يك ماشين يا كاميون باعث مي شود رفتار ان مانند يك خودرو با موتوري بزرگ تر شود.
اما چه اگر كسي بخواهد ميان سوپر شارژر و توربو شارژر انتخاب كند؟ اين سوال به سختي مورد بحث مهندسان و دوست داران خودرو است. اما به طور كلي سوپر شارژر ها برتري مختصري نسبت به توربو شارژر ها دارند.

پس از تکمیل فرم پیش ثبت نام منتظر تماس مشاور آموزشی خودتان باشید . در صورت تمایل با شماره ویژه : 02188930441 تماس بگیرید

اطلاعات فردی

شماره تلفن شما راه ارتباطی ما با شماست در زمان ثبت نام دقت کنید به اشتباه عددی را وارد ننمایید .

انتخاب دوره آموزشی

دوره های آموزشی ما

انستیتو انفورماتیک فنی کار نماینده رسمی و معتبر انستیتو ایزایران و سازمان فنی و حرفه ای تهران و مرکز آموزش تعمیرات تخصصی کولرگازی و آموزش تعمیرات ماشینهای اداری و آموزش تعمیرات فکس و آموزش تعمیرات تبلت و آموزش تعمیرات پرینتر و آموزش تعمیرات مادربرد و آموزش تعمیرات لپ تاپ و آموزش تعمیرات موبایل و آموزش تعمیرات چاپگر و آموزش تعمیرات کپی و آموزش شارژ کارتریج و آموزش تعمیرات ecu و آموزش تعمیر پرینتر لیزری و آموزش تعمیرات بردهای پزشکی و آموزش تعمیرات نوت بوک و آموزش تعمیرات چاپگر لیزری و آموزش تعمیر ماشین های اداری و اموزش تعمیر dvr و آموزش تعمیرات در تهران و آموزشگاه تعمیرات فنی و آموزش تعمیرات و نصب و آموزش تعمیرات چاپگر های جدید و آموزش تعمیر موبایل و آموزش تعمیرات موبایل و آموزش تعمیر تلویزیون و آموزش تعمیرات تلویزیون و آموزش تعمیر کامپیوتر و آموزش تعمیرات کامپیوتر و آموزش تعمیر ای سی یو و آموزش تعمیرات ای سی یو و آموزش تعمیر لپ تاپ و آموزش تعمیرات لپ تاپ و آموزش تعمیر لپتاپ و آموزش تعمیرات لپتاپ و آموزش تعمیر ال ای دی و آموزش تعمیرات ال ای دی و آموزش تعمیر ال سی دی و آموزش تعمیرات ال سی دی و آموزش نصب دوربین مدار بسته و آموزش نصب دوربین مداربسته و آموزش نصب کولر گازی و آموزش نصب کولرگازی و آموزش تعمیر کولر گازی و آموزش تعمیرات کولر گازی و آموزش شارژ کارتریج و آموزش شارژ کارتریج و آموزش مهندسی معکوس و اموزش مهندسی معکوس و آموزش تعمیر برد الکترونیکی و آموزش تعمیرات برد الکترونیکی و آموزش نصب دزدگیر خودرو و آموزش نصب دزدگیر ماشین و آموزش تعمیر ماشین های اداری و آموزش تعمیرات ماشین های اداری و آموزش تعمیر ماشینهای اداری و آموزش تعمیرات ماشینهای اداری و آموزشگاه تعمیر موبایل و آموزشگاه تعمیرات موبایل و اموزش تعمیر موبایل و اموزش تعمیرات موبایل و اموزش تعمیر تلویزیون و اموزش تعمیرات تلویزیون و اموزش تعمیر کامپیوتر و اموزش تعمیرات کامپیوتر و اموزش تعمیر ای سی یو و اموزش تعمیرات ای سی یو و اموزش تعمیر لپ تاپ و اموزش تعمیرات لپ تاپ و اموزش تعمیر لپتاپ و اموزش تعمیرات لپتاپ و اموزش تعمیر ال ای دی و اموزش تعمیرات ال ای دی و اموزش تعمیر ال سی دی و اموزش تعمیرات ال سی دی و اموزش نصب دوربین مدار بسته و اموزش نصب دوربین مداربسته و اموزش نصب کولر گازی و اموزش نصب کولرگازی و اموزش تعمیر کولر گازی و اموزش تعمیرات کولر گازی و اموزش شارژ کارتریج و اموزش شارژ کارتریج و اموزش مهندسی معکوس و اموزش تعمیرات برد به روش مهندسی معکوس و اموزش تعمیر برد الکترونیکی و اموزش تعمیرات برد الکترونیکی و اموزش نصب دزدگیر خودرو و اموزش نصب دزدگیر ماشین و اموزش تعمیر ماشین های اداری و آموزش تعمیرات ماشین های اداری و اموزش تعمیر ماشینهای اداری و اموزش تعمیرات ماشینهای اداری و اموزشگاه تعمیر موبایل و اموزشگاه تعمیرات موبایل و اموزش نصب پکیج و آموزش تعمیرات پکیج و آموزش حرفه ای تعمیرات لپتاپ و آموشگاه تعمیرات کولرگازی و آموزش تعمیرات و نصب پکیج و آموزش تعمیرات هارد و آموزش تعمیر و نصب دوربین مداربسته در فنیکار و انستیتو انفورماتیک فنی کار نماینده رسمی و معتبر انستیتو ایزایران و سازمان فنی و حرفه ای تهران و مرکز آموزش تعمیرات تخصصی کولرگازی و آموزش تعمیرات ماشینهای اداری و آموزش تعمیرات فکس و آموزش تعمیرات تبلت و آموزش تعمیرات پرینتر و آموزش تعمیرات مادربرد و آموزش تعمیرات لپ تاپ و آموزش تعمیرات موبایل و آموزش تعمیرات چاپگر و آموزش تعمیرات کپی و آموزش شارژ کارتریج و آموزش تعمیرات ecu و آموزش تعمیر پرینتر لیزری و آموزش تعمیرات بردهای پزشکی و آموزش تعمیرات نوت بوک و آموزش تعمیرات چاپگر لیزری و آموزش تعمیر ماشین های اداری و اموزش تعمیر dvr و آموزش تعمیرات در تهران و آموزشگاه تعمیرات فنی و آموزش تعمیرات و نصب و آموزش تعمیرات چاپگر های جدید و آموزش تعمیر موبایل و آموزش تعمیرات موبایل و آموزش تعمیر تلویزیون و آموزش تعمیرات تلویزیون و آموزش تعمیر کامپیوتر و آموزش تعمیرات کامپیوتر و آموزش تعمیر ای سی یو و آموزش تعمیرات ای سی یو و آموزش تعمیر لپ تاپ و آموزش تعمیرات لپ تاپ و آموزش تعمیر لپتاپ و آموزش تعمیرات لپتاپ و آموزش تعمیر ال ای دی و آموزش تعمیرات ال ای دی و آموزش تعمیر ال سی دی و آموزش تعمیرات ال سی دی و آموزش نصب دوربین مدار بسته و آموزش نصب دوربین مداربسته و آموزش نصب کولر گازی و آموزش نصب کولرگازی و آموزش تعمیر کولر گازی و آموزش تعمیرات کولر گازی و آموزش شارژ کارتریج و آموزش شارژ کارتریج و آموزش مهندسی معکوس و اموزش مهندسی معکوس و آموزش تعمیر برد الکترونیکی و آموزش تعمیرات برد الکترونیکی و آموزش نصب دزدگیر خودرو و آموزش نصب دزدگیر ماشین و آموزش تعمیر حرفه ای ماشینهای اداری و آموزش تعمیرات تخصصی ماشین های اداری و آموزش تعمیر ماشینهای اداری در شیراز و آموزش تعمیرات ماشینهای اداری در اصفهان و آموزشگاه تعمیر موبایل و آموزشگاه تعمیرات موبایل و اموزش تعمیر تبلت و موبایل و اموزش تعمیرات موبایل و اموزش تعمیر تلویزیون اسمارت و اموزش تعمیرات تلویزیون و اموزش تعمیر کامپیوتر و اموزش تعمیرات کامپیوتر و اموزش تعمیر ای سی یو و اموزش تعمیرات ای سی یو و اموزش تعمیر لپ تاپ و اموزش تعمیرات لپ تاپ و اموزش تعمیر لپتاپ و اموزش تعمیرات لپتاپ و اموزش تعمیر ال ای دی و اموزش تعمیرات Ecu و اموزش تعمیر ایسیو و اموزش تعمیرات ایسیو ماشین و اموزش ایسیو خودرو و اموزش نصب دوربین مداربسته و اموزش نصب کولر گازی و اموزش نصب کولرگازی مدیا و اموزش تعمیر کولر گازی سامسونگ و اموزش تعمیرات کولر گازی ال جی و اموزش شارژ کارتریج لیزری و اموزش شارژ کارتریج اچ پی و اموزش مهندسی معکوس پیشرفته و اموزش تعمیرات برد به روش مهندسی معکوس و اموزش تعمیر برد الکترونیکی و اموزش تعمیرات برد الکترونیکی و اموزش نصب دزدگیر خودرو و اموزش نصب دزدگیر ماشین و اموزش تعمیر ماشین های اداری و آموزش تعمیرات ماشین های اداری و اموزش تعمیر ماشینهای اداری و اموزش تعمیرات ماشینهای اداری و اموزشگاه تعمیر موبایل و اموزشگاه تعمیرات موبایل و اموزش نصب پکیج و آموزش تعمیرات پکیج و آموزش حرفه ای تعمیرات لپتاپ و آموشگاه تعمیرات کولرگازی و آموزش تعمیرات و نصب پکیج و آموزش تعمیرات هارد و آموزش تعمیر و نصب دوربینهای مداربسته در استیتو انفورماتیک فنی کار