logo1398

شبكه‌سازي مبتني بر فناوري Cisco

شما ارتباط كامپيوترها در يك شبكه را با همان هدفي برقرار مي‌كنيد كه انسان‌ها با يكديگر ارتباط برقرار مي‌كنند. شبكه‌هاي مردمي براي انجام وظايفي كه به ‌تنهايي قابل انجام نخواهند بود، ضروري هستند. همين موضوع در مورد كامپيوترها نيز صادق است. شبكه‌هاي كامپيوتري توسعه يافته بودند تا قدرت محاسباتي چند كامپيوتر مجزا را ابتدا در شبكه‌هاي محلي، سپس در شبكه‌هاي دانشگاهي، سپس در شبكه‌هاي كلان‌شهري، سپس در شبكه‌هاي كشوري و در نهايت شبكه‌هاي جهاني تجميع كنند.

يك شبكه كامپيوتري، گروهي از ابزارهاي ميزبان كامپيوتري است كه با يكديگر ارتباط برقرار مي‌كنند. براي آن‌كه امكان برقراري اين ارتباط فراهم شود، ابزارهاي ميزبان كامپيوتري با استفاده از اتصالات كابلي و يا بي‌سيم به يكديگر متصل شده‌اند. ارتباطات توسط نرم‌افزار شبكه كه روي ابزارهاي ميزبان كامپيوتري و ابزارهاي شبكه اجرا مي‌شود، كنترل خواهد شد.ش
ابزارهاي ميزبان كامپيوتري مي‌توانند هر ابزاري كه براي دسترسي مورد استفاده قرار مي‌گيرد مانند سرورها، ايستگاه‌هاي كاري، كامپيوترهاي شخصي، تلفن‌هاي هوشمند و يا لپ‌تاپ‌ها باشند.
ابزارهاي شبكه مي‌توانند هر ابزاري باشند كه مابين ابزارهاي ميزبان كامپيوتري قرار مي‌گيرند. از جمله اين ابزارها مي‌توان به سوييچ‌ها، روترها، هاب‌ها، ريپيتر‌ها و فايروال‌ها اشاره كرد. ابزارهاي شبكه، ارتباطات ميان ابزارهاي ميزبان را كنترل و بهينه‌سازي مي‌نمايند.
كاربردهاي شبكه
براي آن‌كه با اهداف شبكه‌ها بهتر آشنا شويم، اجازه بدهيد به چند مثال از كاربردهاي شبكه اشاره كنيم:
- وب جهان‌گستر: از نظر فني، اين يك كاربرد شبكه است كه امكان تبادل صفحات متني كدگذاري شده در زبان HTMLم
(Hypertext Markup Language) را با استفاده از پروتكل HTTPم (Hypertext Transfer Protocol) فراهم مي‌كند. در ابتدا، اين صفحات HTML تنها از ابرلينك‌ها براي پرش از يك صفحه به صفحه ديگر پشتيباني مي‌كردند. در حال حاضر HTTP و HTML با ضمايم ديناميكي تقويت شده‌اند تا يك تجربه وب بسيار پيشرفته‌تر، غني‌تر و چندرسانه‌اي را امكان‌پذير سازند، نه صرفا پرش از يك صفحه به صفحه ديگر.
- پست الكترونيك: بدون ترديد شما به‌طور گسترده‌اي از اين كاربرد استفاده كرده‌ايد. اين مورد يكي از كاربردهاي شبكه است كه امكان تبادل پيام‌ها مابين دو ميزبان را فراهم مي‌سازد. در واقع مطالعات نشان داده‌اند كه ايميل متداول‌ترين كاربرد شبكه محسوب مي‌شود.
- انتقال و اشتراك‌گذاري فايل: اين كاربرد شبكه، امكان انتقال فايل‌ها از يك ابزار ميزبان كامپيوتري به يك ابزار ميزبان ديگر را فراهم مي‌كند. گونه‌هاي مختلفي از اين كاربرد وجود داردكه در ميان آن‌ها مي‌توان به FTPم (File Transfer Protocol)،م SFTPم (Secure FTP)،م
NFSم (Network File System) و SMBم (Server Message Block) اشاره كرد. با اين‌حال تمام نسخه‌هاي آن هدف واحدي را دنبال مي‌كنند: انتقال فايل‌ها از يك ميزبان شبكه به ميزبان شبكه ديگر.
- كنترل از راه دور: اين كاربرد شبكه به شما امكان مي‌دهد تا يك ميزبان كامپيوتري را از راه دور و از طريق يك ميزبان ديگر در شبكه كنترل نماييد. همانند انتقال فايل، كاربردهاي كنترل از راه دور متعددي مانند Windows Remote Desktop،م VNCم (Virtual Network Computing) و rshم (remote shell) وجود دارند.
- VoIPا (Voice over IP) و Video over IP: اين كاربرد شبكه، امكان انتقال سيگنال‌هاي صوتي و ويديويي را روي پروتكل اينترنت فراهم مي‌سازد. امروزه بسياري از سايت‌هاي وب، جريان ويديويي را روي اينترنت انتقال مي‌دهند.اين سايت‌ها از برخي كاربردهاي شبكه VoIP براي پوشاندن مضمون ويديويي خود در بسته‌هاي IP و ارسال آن‌ها روي شبكه به ميزبان كامپيوتري كه مضمون ويديويي جاري را درخواست كرده بود، استفاده مي‌كنند. تلفن‌هاي IP سيسكو، مثال ديگري از VoIP هستند كه امروزه در بسياري از سازمان‌ها براي صرفه‌جويي در هزينه‌ها با متمركز نمودن ترافيك ديتا و مكالمات خود روي يك زيرساختار IP واحد مورد استفاده قرار مي‌گيرند.
- انباره ذخيره‌سازي مشترك شبكه: اين كاربرد شبكه، ابزارهاي ذخيره‌سازي اختصاصي پيشرفته را به يك شبكه ذخيره‌سازي متصل نموده و آن‌ها را در دسترس هر ميزبان كامپيوتري كه به آن شبكه ذخيره‌سازي متصل شده است قرار مي‌دهد. شبكه‌هاي ذخيره‌سازي مي‌توانند:
ايزوله باشند، يعني تنها به‌صورت محلي به چند ميزبان كامپيوتري متصل شده باشند.
به ساير شبكه‌هاي ديتا متصل شده باشند.
- دسترس‌پذيري بالا (HA) و پردازش موازي: اين كاربرد شبكه به ميزبان‌هاي كامپيوتري امكان مي‌دهد تا به‌عنوان يك ميزبان منطقي واحد رفتار كنند كه گاهي اوقات تحت عنوان يك كلاستر كامپيوتري نيز شناخته مي‌شود. ميزبان‌ها از نرم‌افزار كلاسترينگ استفاده مي‌كنند كه سوپركامپيوتر منطقي را مديريت مي‌كند. نرم‌افزار كلاسترينگ نياز دارد كه كامپيوترهاي فيزيكي مربوطه در يك شبكه به يكديگر متصل شده باشند.
كلاسترهاي كامپيوتري براي مقاصد زير مورد استفاده قرار مي‌گيرند:
دسترس‌پذيري بالا: سطوح مختلفي از دسترس‌پذيري بالا وجود دارند، اما به‌طور كلي HA به معناي آن است كه هرگاه يكي از كامپيوترهاي فيزيكي در كلاستر از كار بيفتد، ساير كامپيوترها بار كاري كامپيوتر از كار افتاده را بر عهده خواهند گرفت.
پردازش موازي: در پردازش موازي، تمام كامپيوترهاي فيزيكي در كلاستر مي‌توانند داده‌ها را به‌طور هم‌زمان پردازش نموده و در نتيجه سرعت و اعتمادپذيري را بهبود بخشند.
HA و پردازش موازي به يك اتصال شبكه مابين ميزبان‌هاي كامپيوتري فيزيكي نياز دارند.
جريان عمليات شبكه‌هاي كامپيوتري
يك شبكه كامپيوتري مي‌تواند از سه ميزبان تشكيل شده باشد كه به يك هاب متصل شده‌اند. يك هاب بسيار شبيه به يك تسهيم كننده
(Multiplexer) كار مي‌كند: ميزبان‌هايي كه به هاب متصل شده‌اند مي‌توانند با يكديگر «صحبت» كنند.
براي راه‌اندازي يك ارتباط، يك ميزبان به اطلاعاتي درباره ميزبان ديگر روي شبكه نياز دارد:
- آدرس منطقي (IP)، براي استقرار يك ارتباط مابين پروتكل‌ها و برنامه‌هاي لايه بالاتر ميزبان‌ها.
- آدرس MAC فيزيكي NIC براي برقراري ارتباط مابين كارت اينترفيس شبكه يك سيستم و كارت اينترفيس شبكه سيستم ديگر به‌منظور انتقال سيگنال‌هاي الكتريكي مابين NICها روي شبكه.
آدرس منطقي (IP) يك ميزبان از طريق تجزيه يك نام قابل دستيابي خواهد بود تا نام ميزبان به آدرس IP آن تبديل شود. گزينه‌هاي متعددي براي اين منظور وجود دارند:
- جست‌وجوي يك سرور نام كه تحت عنوان يك سرور
DNSا (Domain Name System) نيز شناخته مي‌شود، براي دريافت آدرس IP نام مورد نظر. سرورهاي DNS جداولي از نام‌هاي ميزبان‌ها و آدرس‌هاي IP متناظر با آن‌ها را نگهداري مي‌كنند. هر بار كه در مورد آدرس IP يك ميزبان از اين سرورها پرسش مي‌شود، آن‌ها نام ميزبان را در جدول خود جست‌وجو كرده و اگر آن را بيابند، آدرس IP مربوطه را برمي‌گردانند.
- استفاده از يك فايل ميزبان‌ها (Hosts) كه ميزبان و آدرس IP متناظر با آن را فهرست مي‌كند. تمام ميزبان‌ها مي‌توانند يك فايل ميزبان‌هاي محلي داشته باشند كه تمام ميزبان‌هاي حاضر در شبكه با آدرس‌هاي IP متناظرشان را در خود نگهداري مي‌كند. اين يك شيوه ساده براي تجزيه نام‌هاي ميزبان به آدرس‌هاي IP است، اما فايل‌هاي ميزبان‌ها بايد به‌طور دستي نگهداري شوند. در نتيجه، اين شيوه امكان مقياس‌دهي ندارد و به همين دليل به‌جاي آن معمولا از سرورهاي DNS استفاده مي‌شود.
آدرس IP منطقي مي‌تواند براي كسب آدرس MAC فيزيكي به منظور برقراري يك ارتباط مابين NICها مورد استفاده قرار گيرد. در يك شبكه كوچك، يك ميزبان مي‌تواند به ‌سادگي درخواستي را براي كسب آدرس‌هاي MAC يك ميزبان ديگر برادكست (Broadcast) كند. اين برادكست به آدرس برادكست لايه لينك ديتا فرستاده مي‌شود كه FF:FF:FF:FF:FF:FF است. اين آدرس برادكست استاندارد براي جست‌وجوي آدرس‌هاي MAC به‌شمار مي‌آيد.
در شبكه‌هاي بزرگ‌تر، حجم درخواست‌هاي روي لايه لينك ديتا مي‌تواند به عملكرد آسيب برساند، بنابراين بهترين گزينه آن است كه اندازه شبكه را محدود كنيم.
بنابراين ما با دو مشكل ابتدايي مواجه هستيم:
- نويز ايجاد شده توسط جست‌وجوهاي برادكست: يك كامپيوتر يك جست‌وجوي برادكست را به هر ابزار ديگري در شبكه ارسال مي‌كند تا يك آدرس IP يا آدرس MAC را دريافت نمايد و در نهايت كامپيوتر هدف پاسخ مي‌دهد. در اين حين، تمام كامپيوترها در دامنه برادكست، درخواست برادكست را «شنيده‌اند». درخواستي براي آن‌ها مزاحمت ايجاد كرده كه به آن‌ها ارتباطي نداشته است.
اگر تعداد زيادي از درخواست‌هاي برادكست توسط ميزبان‌هايي كه تازه به شبكه ملحق شده‌اند روي شبكه ارسال شوند، يك طوفان برادكست روي خواهد داد كه در آن هر ميزبان به‌خاطر درخواست‌هاي برادكست هر ميزباني ديگري مورد مزاحمت قرار مي‌گيرد و به اين ترتيب عملكرد شبكه به‌طور قابل ملاحظه‌اي دچار كاهش مي‌شود.
- برخورد پيام‌ها: پس از آن‌كه دو كامپيوتر يكديگر را شناسايي نموده و ارتباط خود را آغاز كردند، فريم‌هاي ديتا را روي لينكي ارسال مي‌كنند كه در ميان تمام كامپيوترهاي حاضر در همان سگمنت شبكه به اشتراك گذاشته مي‌شود. اگر دو كامپيوتر تلاش كنند تا فريم‌ها را در يك زمان و روي سيم يكساني ارسال كنند، فريم‌هاي مورد نظر با يكديگر برخورد خواهند كرد. در اين حالت، هر دو كامپيوتر عقب مي‌كشند. آن‌ها ارسال فريم‌ها را متوقف كرده و پيش از تلاش مجدد براي ارسال فريم‌ها مدت كوتاهي منتظر مي‌مانند.
هيچ تضميني وجود ندارد كه فريم‌ها در هنگام ارسال مجدد يك‌بار ديگر با هم برخورد نكنند، زيرا دو كامپيوتر براي مدت زمان تصادفي منتظر مي‌مانند كه احتمالا متفاوت خواهند بود. با اين‌حال، برخوردها روي مي‌دهند و مي‌توانند سرعت يك شبكه را به‌طور قابل ملاحظه‌اي كاهش دهند.
مثال اتاق جلسه را به ياد داشته باشيد: هر چه افراد بيشتري در اتاق حضور داشته باشند، احتمال اين كه همه به‌طور هم‌زمان براي صحبت كردن تلاش نمايند، بيشتر خواهد بود. اين موضوع در مورد كامپيوترها نيز صادق است. هر چه ميزبان‌هاي بيشتري را به يك سگمنت شبكه اضافه كنيد، احتمال برخورد فريم‌ها نيز افزايش خواهد يافت. بنابراين بهتر است سگمنت‌هاي شبكه را تا حد امكان كوچك نگه‌داريد.
در قسمت بعد از ديدگاه ديگري به موضوع حوزه برخورد خواهيم پرداخت. توجه داشته باشيد كه اين موضوع يكي از تعاريف كليدي در طراحي و پياده‌سازي شبكه‌ها به‌شمار مي‌آيد.

پس از تکمیل فرم پیش ثبت نام منتظر تماس مشاور آموزشی خودتان باشید . در صورت تمایل با شماره ویژه : 02188930441 تماس بگیرید

اطلاعات فردی

شماره تلفن شما راه ارتباطی ما با شماست در زمان ثبت نام دقت کنید به اشتباه عددی را وارد ننمایید .

انتخاب دوره آموزشی

دوره های آموزشی ما

انستیتو انفورماتیک فنی کار نماینده رسمی و معتبر انستیتو ایزایران و سازمان فنی و حرفه ای تهران و مرکز آموزش تعمیرات تخصصی کولرگازی و آموزش تعمیرات ماشینهای اداری و آموزش تعمیرات فکس و آموزش تعمیرات تبلت و آموزش تعمیرات پرینتر و آموزش تعمیرات مادربرد و آموزش تعمیرات لپ تاپ و آموزش تعمیرات موبایل و آموزش تعمیرات چاپگر و آموزش تعمیرات کپی و آموزش شارژ کارتریج و آموزش تعمیرات ecu و آموزش تعمیر پرینتر لیزری و آموزش تعمیرات بردهای پزشکی و آموزش تعمیرات نوت بوک و آموزش تعمیرات چاپگر لیزری و آموزش تعمیر ماشین های اداری و اموزش تعمیر dvr و آموزش تعمیرات در تهران و آموزشگاه تعمیرات فنی و آموزش تعمیرات و نصب و آموزش تعمیرات چاپگر های جدید و آموزش تعمیر موبایل و آموزش تعمیرات موبایل و آموزش تعمیر تلویزیون و آموزش تعمیرات تلویزیون و آموزش تعمیر کامپیوتر و آموزش تعمیرات کامپیوتر و آموزش تعمیر ای سی یو و آموزش تعمیرات ای سی یو و آموزش تعمیر لپ تاپ و آموزش تعمیرات لپ تاپ و آموزش تعمیر لپتاپ و آموزش تعمیرات لپتاپ و آموزش تعمیر ال ای دی و آموزش تعمیرات ال ای دی و آموزش تعمیر ال سی دی و آموزش تعمیرات ال سی دی و آموزش نصب دوربین مدار بسته و آموزش نصب دوربین مداربسته و آموزش نصب کولر گازی و آموزش نصب کولرگازی و آموزش تعمیر کولر گازی و آموزش تعمیرات کولر گازی و آموزش شارژ کارتریج و آموزش شارژ کارتریج و آموزش مهندسی معکوس و اموزش مهندسی معکوس و آموزش تعمیر برد الکترونیکی و آموزش تعمیرات برد الکترونیکی و آموزش نصب دزدگیر خودرو و آموزش نصب دزدگیر ماشین و آموزش تعمیر ماشین های اداری و آموزش تعمیرات ماشین های اداری و آموزش تعمیر ماشینهای اداری و آموزش تعمیرات ماشینهای اداری و آموزشگاه تعمیر موبایل و آموزشگاه تعمیرات موبایل و اموزش تعمیر موبایل و اموزش تعمیرات موبایل و اموزش تعمیر تلویزیون و اموزش تعمیرات تلویزیون و اموزش تعمیر کامپیوتر و اموزش تعمیرات کامپیوتر و اموزش تعمیر ای سی یو و اموزش تعمیرات ای سی یو و اموزش تعمیر لپ تاپ و اموزش تعمیرات لپ تاپ و اموزش تعمیر لپتاپ و اموزش تعمیرات لپتاپ و اموزش تعمیر ال ای دی و اموزش تعمیرات ال ای دی و اموزش تعمیر ال سی دی و اموزش تعمیرات ال سی دی و اموزش نصب دوربین مدار بسته و اموزش نصب دوربین مداربسته و اموزش نصب کولر گازی و اموزش نصب کولرگازی و اموزش تعمیر کولر گازی و اموزش تعمیرات کولر گازی و اموزش شارژ کارتریج و اموزش شارژ کارتریج و اموزش مهندسی معکوس و اموزش تعمیرات برد به روش مهندسی معکوس و اموزش تعمیر برد الکترونیکی و اموزش تعمیرات برد الکترونیکی و اموزش نصب دزدگیر خودرو و اموزش نصب دزدگیر ماشین و اموزش تعمیر ماشین های اداری و آموزش تعمیرات ماشین های اداری و اموزش تعمیر ماشینهای اداری و اموزش تعمیرات ماشینهای اداری و اموزشگاه تعمیر موبایل و اموزشگاه تعمیرات موبایل و اموزش نصب پکیج و آموزش تعمیرات پکیج و آموزش حرفه ای تعمیرات لپتاپ و آموشگاه تعمیرات کولرگازی و آموزش تعمیرات و نصب پکیج و آموزش تعمیرات هارد و آموزش تعمیر و نصب دوربین مداربسته در فنیکار و انستیتو انفورماتیک فنی کار نماینده رسمی و معتبر انستیتو ایزایران و سازمان فنی و حرفه ای تهران و مرکز آموزش تعمیرات تخصصی کولرگازی و آموزش تعمیرات ماشینهای اداری و آموزش تعمیرات فکس و آموزش تعمیرات تبلت و آموزش تعمیرات پرینتر و آموزش تعمیرات مادربرد و آموزش تعمیرات لپ تاپ و آموزش تعمیرات موبایل و آموزش تعمیرات چاپگر و آموزش تعمیرات کپی و آموزش شارژ کارتریج و آموزش تعمیرات ecu و آموزش تعمیر پرینتر لیزری و آموزش تعمیرات بردهای پزشکی و آموزش تعمیرات نوت بوک و آموزش تعمیرات چاپگر لیزری و آموزش تعمیر ماشین های اداری و اموزش تعمیر dvr و آموزش تعمیرات در تهران و آموزشگاه تعمیرات فنی و آموزش تعمیرات و نصب و آموزش تعمیرات چاپگر های جدید و آموزش تعمیر موبایل و آموزش تعمیرات موبایل و آموزش تعمیر تلویزیون و آموزش تعمیرات تلویزیون و آموزش تعمیر کامپیوتر و آموزش تعمیرات کامپیوتر و آموزش تعمیر ای سی یو و آموزش تعمیرات ای سی یو و آموزش تعمیر لپ تاپ و آموزش تعمیرات لپ تاپ و آموزش تعمیر لپتاپ و آموزش تعمیرات لپتاپ و آموزش تعمیر ال ای دی و آموزش تعمیرات ال ای دی و آموزش تعمیر ال سی دی و آموزش تعمیرات ال سی دی و آموزش نصب دوربین مدار بسته و آموزش نصب دوربین مداربسته و آموزش نصب کولر گازی و آموزش نصب کولرگازی و آموزش تعمیر کولر گازی و آموزش تعمیرات کولر گازی و آموزش شارژ کارتریج و آموزش شارژ کارتریج و آموزش مهندسی معکوس و اموزش مهندسی معکوس و آموزش تعمیر برد الکترونیکی و آموزش تعمیرات برد الکترونیکی و آموزش نصب دزدگیر خودرو و آموزش نصب دزدگیر ماشین و آموزش تعمیر حرفه ای ماشینهای اداری و آموزش تعمیرات تخصصی ماشین های اداری و آموزش تعمیر ماشینهای اداری در شیراز و آموزش تعمیرات ماشینهای اداری در اصفهان و آموزشگاه تعمیر موبایل و آموزشگاه تعمیرات موبایل و اموزش تعمیر تبلت و موبایل و اموزش تعمیرات موبایل و اموزش تعمیر تلویزیون اسمارت و اموزش تعمیرات تلویزیون و اموزش تعمیر کامپیوتر و اموزش تعمیرات کامپیوتر و اموزش تعمیر ای سی یو و اموزش تعمیرات ای سی یو و اموزش تعمیر لپ تاپ و اموزش تعمیرات لپ تاپ و اموزش تعمیر لپتاپ و اموزش تعمیرات لپتاپ و اموزش تعمیر ال ای دی و اموزش تعمیرات Ecu و اموزش تعمیر ایسیو و اموزش تعمیرات ایسیو ماشین و اموزش ایسیو خودرو و اموزش نصب دوربین مداربسته و اموزش نصب کولر گازی و اموزش نصب کولرگازی مدیا و اموزش تعمیر کولر گازی سامسونگ و اموزش تعمیرات کولر گازی ال جی و اموزش شارژ کارتریج لیزری و اموزش شارژ کارتریج اچ پی و اموزش مهندسی معکوس پیشرفته و اموزش تعمیرات برد به روش مهندسی معکوس و اموزش تعمیر برد الکترونیکی و اموزش تعمیرات برد الکترونیکی و اموزش نصب دزدگیر خودرو و اموزش نصب دزدگیر ماشین و اموزش تعمیر ماشین های اداری و آموزش تعمیرات ماشین های اداری و اموزش تعمیر ماشینهای اداری و اموزش تعمیرات ماشینهای اداری و اموزشگاه تعمیر موبایل و اموزشگاه تعمیرات موبایل و اموزش نصب پکیج و آموزش تعمیرات پکیج و آموزش حرفه ای تعمیرات لپتاپ و آموشگاه تعمیرات کولرگازی و آموزش تعمیرات و نصب پکیج و آموزش تعمیرات هارد و آموزش تعمیر و نصب دوربینهای مداربسته در استیتو انفورماتیک فنی کار