fannikar

fanavaran

noavaran

yavaran

bagher

hekmat

khobregan

سیستم های اعلام حریق متعارف و آدرس پذیر بخش سوم

سیستم های اعلام حریق متعارف و آدرس پذیر2• دستگاه های متعارف (Conventional )
از قدیمی ترین انواع سیستم های اعلام آتش سوزی است که علی رغم تغییــرات کیفی کم، همچنان مورد استفاده قرار می گیرد. در این دستگاه مکانی را که از نظر حریق می خواهیم حفاظت کنیم با مناطق مشخص می کنیم تا در صورت بروز حریق بتوان محل حریق را سریعتر تشخیص داد که به هر کدام از این مناطق یک زون (zone) گفته می شود
اغلب زون های Conventional از دستگاه two- wire به همراه یک مقاومتEOL ( END OF LINE) استفاده می کنند.

سیستم های اعلام حریق متعارف و آدرس پذیر بخش اول

سیستم های اعلام حریق متعارف و آدرس پذیر11- دتکتور مونوکسید کربن (Monoxid carbon detector )
2- دتکتور حرارتی ( heat detector) : الف) Fixed tem ( مبنا با درجه ثابت) ب) Rata of rice ( مبنا بر اساس افزایش ناگهانی)
3- دتکتور شعله (flame detector)
4- دتکتور دودی( Smoke detector ) : نوری (photo electric ) یونیزاسیون ionization) )
5- دتکتور ترکیبی ( دود و حرارت) ( Multi- sensor alarm )
بعد از تشخیص حریق و اعلام به مرکز کنترل پنل توسط خروجی های رله می توان دستور اطفاء حریق، تماس تلفنی، هشداردهنده های عمومی یا آژیرها و....... را فعال نمود.
حال به معرفی این دو نوع کنترل پنل های متعارف (Conventional) و آدرس پذیر (Addressable) می پردازیم.

حالت هاي مختلف دستگاه اعلام آتش سوزی

حالتهاي مختلف سيستم اعلام حريق1- مدار باز: اگر در هر نقطه اي مدار قطع شود باعث كاهش و يا قطع جريان مستمر مي شود اين مورد توسط تابلو كنترل مركزي احساس و اعلام مي گردد.
2- شرايط عادي: آشكارسازها جريان بسيار كمي را از خود عبور مي دهند كه همان جريان مستمر مي باشد.
3- شرايط هشدار: در صورت شرايط حريق و فعال شدن آشكارساز ها جريان عبوري از آن ها افزايش يافته و ممكن است تا mA 50 برسد.
4- حالت اتصال كوتاه: در صورت بروز اتصال كوتاه در مدار اختلاف پتانسيل به صفر رسيده و جريان عبوري به شدت افزايش مي يابد.
در هر منطقه متعارف یا مدار انشعابی یک منطقه نباید بیش از 30 آشکارساز و تستی قرار گیرد.

سیستم های اعلام حریق متعارف و آدرس پذیر بخش دوم

سیستم های اعلام حریق متعارف و آدرس پذیرسیستم های متعارف و آدرس پذیر با وجود اختلاف در نحوه هم بندی و سطح فناوری به کار گرفته شده در آن ها ، در یک مورد مشابه هستند و آن نحوه عملکرد رله گونه آشکار سازها است، همچنین وسایل خبردهنده در سیستم اعلام حریق مانند آژیرها ، زنگ ها ، بوق ها و لامپ ها و.... که در صورت بروز حریق و شناسایی آن توسط مرکز کنترل، فرمان گرفته و ساکنین یا افراد داخل ساختمان را مطلع می کنند. این مراکز به دو دسته متعارف ( Conventional ) و آدرس پذیر( Addressable) تقسیم می شوند.
شایان به ذکر است هر دو سیستم از تجهیزاتی به نام آشکارساز (Detector) استفاده می شود که در مکان های مختلف مانند اتاق های بازرگانی، هتل ها و .... به صورت سقفی یا پایه های دیواری نصب می گردد و وظیفه شان تشخیص حریق و اعلان آن به مراکز کنترل نامبرده می باشد.که در 5 نوع ساخته می شوند.

دستگاه اعلام آتش سوزی

اجزای سیستم اعلام حریقتابلو کنترل مرکزی(Central control panel): تابلو کنترل مرکزی ضمن بررسی کلیه ورودی ها، کلیه تجهیزات خروجی را نیز کنترل می کند و توان الکتریکی کلیه بخشها را تأمین می کند منبع تغذیه اصلی تابلو کنترل از نوع A.C و منبع تغذیه اضطراری ان از نوع D.C (باتری) است.
انواع اشکارسازها و شستی های اعلام آتش سوزی، تجهیزات ورودی تابلو کنترل محسوب می شوند
اژیرها، چراغهای هشدار، رله های فراخوان اسانسور، تجهیزات خروجی تابلو کنترل محسوب می شوند
انتخاب تابلو کنترل مرکزی(Central panel) تابلویی است از نوع سیستم انتخابی، اندازه ساختمان، کاربری تعداد مناطق و تجهیزات مورد نیاز ورودی و خروجی اعلام آتش سوزی.
تابلوهای مرکزی باید در نقاطی از ساختمان نصب شود که احتمال وقوع آتش سوزی در انها کمتر است و در عین حال رفت و امد پرسنل نگهداری و کنترل ساختمان در انجا بیشتر باشد.

دوره های آموزشی ما