fannikar

fanavaran

noavaran

yavaran

bagher

hekmat

khobregan

طرح حکمت ویژه خانواده کارکنان، بازنشستگان و مستمری بگیران نیروهای مسلح
طرح جوانه های امید(طرح حکمت نیروهای مسلح) با هدف عرضه خدمات علمی آموزشی به فرزندان نیروهای مسلح هر ساله با شناسایی معتبرترین موسسات آموزشی در سطح کشور چشم انداز روشنی از تقویت بنیه علمی بزرگترین و گسترده ترین خانواده شاغلین کشور زا ترسیم نموده است.انستیتو ایزایران, طرح حکمت, یاوران امید, آموزش نیروهای مسلح, طرح حکمت چیست ؟, پایگاه رسمی انستیتو ایزایران, فنی کار, معتبرترین مراکز آموزش تعمیرات و نصب سخت افزار, طرح حکمت ایزایران, ثبت نام در طرح حکمت ایزایران, ایزایران و شعبه ایزایران, انسیتو فنی کار, طرح باقرالعلوم, تخفیف طرح حکمت, نمایندگان انستیتو ایز ایران, تخفیثف حکمت, آموزشگاه های حکمت
اگر از فرزندان کارکنان نیروهای مسلح اعم از شاغلان، بازنشستگان و مستمری‌ بگیران باشید، بدون شک نام طرح حکمت را شنیده‌ اید. این طرح به نام طرح جوانه‌ های امید نیز معروف است و با هدف ارائه خدمات آموزشی به فرزندان نیروهای مسلح و ارتقا مهارت و دانش آنها اجرا می‌شود.انستیتو ایزایران, طرح حکمت, یاوران امید, آموزش نیروهای مسلح, طرح حکمت چیست ؟, پایگاه رسمی انستیتو ایزایران, فنی کار, معتبرترین مراکز آموزش تعمیرات و نصب سخت افزار, طرح حکمت ایزایران, ثبت نام در طرح حکمت ایزایران, ایزایران و شعبه ایزایران, انسیتو فنی کار, طرح باقرالعلوم, تخفیف طرح حکمت, نمایندگان انستیتو ایز ایران, تخفیثف حکمت, آموزشگاه های حکمت
انستیتو انفورماتیک فنی کار (نماینده رسمی انستیتو ایزایران)، به عنوان نماینده مرکزی در تهران که در زمینه آموزش تعمیرات بردهای الکترونیکی وماشین های اداری نیز در این طرح شرکت دارد. بر اساس طرح حکمت شما می‌توانید از تخفیف‌‌های ویژه موسسه و شرایط اقساط حکمت کارت استفاده کنید.انستیتو ایزایران, طرح حکمت, یاوران امید, آموزش نیروهای مسلح, طرح حکمت چیست ؟, پایگاه رسمی انستیتو ایزایران, فنی کار, معتبرترین مراکز آموزش تعمیرات و نصب سخت افزار, طرح حکمت ایزایران, ثبت نام در طرح حکمت ایزایران, ایزایران و شعبه ایزایران, انسیتو فنی کار, طرح باقرالعلوم, تخفیف طرح حکمت, نمایندگان انستیتو ایز ایران, تخفیثف حکمت, آموزشگاه های حکمت
شما باید برای استفاده از تخفیف، ابتدا به آدرس اینترنتی http://www.isiportal.ir مراجعه و ثبت ‌نام کنید. پس از تایید و دریافت کد رهگیری، از صفحه‌ ای که حاوی اطلاعات مربوط به ثبت‌ نام است پرینت بگیرید. سپس این صفحه را به همراه دو قطعه عکس و فتوکپی کارت ملی خود به مشاوران آم.زشی ما تحویل دهید.

 • چرا نمایندگان انستیتو ایزایران
   ارائه دهنده خدمات آموزشی ویژه خانواده نیرو های مسلحانستیتو ایزایران, طرح حکمت, یاوران امید, آموزش نیروهای مسلح, طرح حکمت چیست ؟, پایگاه رسمی انستیتو ایزایران, فنی کار, معتبرترین مراکز آموزش تعمیرات و نصب سخت افزار, طرح حکمت ایزایران, ثبت نام در طرح حکمت ایزایران, ایزایران و شعبه ایزایران, انسیتو فنی کار, طرح باقرالعلوم, تخفیف طرح حکمت, نمایندگان انستیتو ایز ایران, تخفیثف حکمت, آموزشگاه های حکمت
   امکان پرداخت شهریه دوره ها به صورت اقساطی ۶ ماه با استفاده از حکمت کارتانستیتو ایزایران, طرح حکمت, یاوران امید, آموزش نیروهای مسلح, طرح حکمت چیست ؟, پایگاه رسمی انستیتو ایزایران, فنی کار, معتبرترین مراکز آموزش تعمیرات و نصب سخت افزار, طرح حکمت ایزایران, ثبت نام در طرح حکمت ایزایران, ایزایران و شعبه ایزایران, انسیتو فنی کار, طرح باقرالعلوم, تخفیف طرح حکمت, نمایندگان انستیتو ایز ایران, تخفیثف حکمت, آموزشگاه های حکمت
   تخفیف ویژه جهت خانواده های نیروهای مسلحانستیتو ایزایران, طرح حکمت, یاوران امید, آموزش نیروهای مسلح, طرح حکمت چیست ؟, پایگاه رسمی انستیتو ایزایران, فنی کار, معتبرترین مراکز آموزش تعمیرات و نصب سخت افزار, طرح حکمت ایزایران, ثبت نام در طرح حکمت ایزایران, ایزایران و شعبه ایزایران, انسیتو فنی کار, طرح باقرالعلوم, تخفیف طرح حکمت, نمایندگان انستیتو ایز ایران, تخفیثف حکمت, آموزشگاه های حکمت
   امکان ارائه مدرک معتبر از طرف وزارت دفاع و نیروهای مسلح کشور جهت اشغالانستیتو ایزایران, طرح حکمت, یاوران امید, آموزش نیروهای مسلح, طرح حکمت چیست ؟, پایگاه رسمی انستیتو ایزایران, فنی کار, معتبرترین مراکز آموزش تعمیرات و نصب سخت افزار, طرح حکمت ایزایران, ثبت نام در طرح حکمت ایزایران, ایزایران و شعبه ایزایران, انسیتو فنی کار, طرح باقرالعلوم, تخفیف طرح حکمت, نمایندگان انستیتو ایز ایران, تخفیثف حکمت, آموزشگاه های حکمت
   امکان ارائه مدرک از انستیتو ایز ایران انستیتو ایزایران, طرح حکمت, یاوران امید, آموزش نیروهای مسلح, طرح حکمت چیست ؟, پایگاه رسمی انستیتو ایزایران, فنی کار, معتبرترین مراکز آموزش تعمیرات و نصب سخت افزار, طرح حکمت ایزایران, ثبت نام در طرح حکمت ایزایران, ایزایران و شعبه ایزایران, انسیتو فنی کار, طرح باقرالعلوم, تخفیف طرح حکمت, نمایندگان انستیتو ایز  ایران, تخفیثف حکمت, آموزشگاه های حکمت
  اختصاص 000/000/3 ریال یارانه آموزشی (ویژه شاغلین)انستیتو ایزایران, طرح حکمت, یاوران امید, آموزش نیروهای مسلح, طرح حکمت چیست ؟, پایگاه رسمی انستیتو ایزایران, فنی کار, معتبرترین مراکز آموزش تعمیرات و نصب سخت افزار, طرح حکمت ایزایران, ثبت نام در طرح حکمت ایزایران, ایزایران و شعبه ایزایران, انسیتو فنی کار, طرح باقرالعلوم, تخفیف طرح حکمت, نمایندگان انستیتو ایز  ایران, تخفیثف حکمت, آموزشگاه های حکمت

امید آن است انستیتو انفورماتیک فنی کار (نماینده رسمی انستیتو ایزایران) بتواند با در اختیار گذاشتن تجربیات گسترده علمی و آموزشی خود به طرح جوانه های امید ، بستر مناسبی را از شکوفایی علمی و بتر اشتغال جوانان کشور ایجاد نماید.انستیتو ایزایران, طرح حکمت, یاوران امید, آموزش نیروهای مسلح, طرح حکمت چیست ؟, پایگاه رسمی انستیتو ایزایران, فنی کار, معتبرترین مراکز آموزش تعمیرات و نصب سخت افزار, طرح حکمت ایزایران, ثبت نام در طرح حکمت ایزایران, ایزایران و شعبه ایزایران, انسیتو فنی کار, طرح باقرالعلوم, تخفیف طرح حکمت, نمایندگان انستیتو ایز  ایران, تخفیثف حکمت, آموزشگاه های حکمت

با اجرای طرح جوانه های امید در مزرعه علم در نیروهای مسلح: این طرح به منظور تقویت بنیه علمی و ایجاد رقابت تحصیلی فرزندان شاغلین، بازنشستگان و مستمری بگیران نیروهای مسلح است.
تمامی فرزندان نیروهای مسلح می توانند با مراجعه به پایگاه اینترنتی www.tbao.ir و یا مراجعه حضوری به نمایندگی های انستیتو ایز ایران ، نسبت به ثبت نام در طرح جوانه های امید در مزرعه تولید علم اقدام نمایند.

انستیتو ایزایران, طرح حکمت, یاوران امید, آموزش نیروهای مسلح, طرح حکمت چیست ؟, پایگاه رسمی انستیتو ایزایران, فنی کار, معتبرترین مراکز آموزش تعمیرات و نصب سخت افزار, طرح حکمت ایزایران, ثبت نام در طرح حکمت ایزایران, ایزایران و شعبه ایزایران, انسیتو فنی کار, طرح باقرالعلوم, تخفیف طرح حکمت, نمایندگان انستیتو ایز  ایران, تخفیثف حکمت, آموزشگاه های حکمت

مدرک معتبر انستیتو ایزایران دریافت کنید

banner2 pic1

جهت کسب اطلاعات بیشتر کلیک کنید